enarrutrurfrit 00989131643424 mashahirgasht@gmail.com

MASHAHIR GASHT İRAN SEYAHAT-TUR ACENTASI IRAN İRAN'IN İLLERİ

1/Alborz

Elburz vilayeti, İran’ın 31 vilayetinden biridir ve merkezi Karaj’dır. Alborz nüfusunun çoğunluğu etnik Pers olarak tanımlanıyor.
Tahran’ın kuzeybatısında yer alan Alborz ilinin ilçeleri vardır: Karaj İlçesi, Savojbolagh İlçesi, Taleqan İlçesi, Eshtehard İlçesi, Fardis İlçesi, Nazarabad İlçesi ve Chaharbagh İlçesi. Karaj ilin merkezidir. Elburz ili, Tahran’ın 35 km batısında, Elburz dağlarının eteklerinde yer alır ve İran’ın bölgedeki en küçük ilidir.

2/Ardabil

Erdebil eyaleti 18.050 km2’dir (6.969 mil kare), bu da İran’ın toplam alanının yüzde 1,1’ini temsil eder. İran’ın kuzeybatısında yer alır, Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır komşusudur ve Doğu Azerbaycan, Zencan illeri ile doğuda Taleş sıradağları Erdebil’i Gilan ilinden ayırır. Merkezi Erdebil’dir. Eskiden Doğu Azerbaycan eyaletinin bir parçasıydı ve 1993 yılında ayrı bir eyalet haline getirildi. Başkenti Tahran’a 639 kilometre uzaklıktaki Erdebil şehridir.

Erdebil’in adı Zerdüşt dilinde kutsal yer anlamına gelen “Artavil” (Avesta’da adı geçen) adından gelmektedir.

Erdebil’in çok önemli bir tarihi geçmişi var. 13. yüzyılda Moğolların ve daha sonra 13. yüzyılda Timur’un (Timur) feci istilasından sonra İran paramparça edildi ve neredeyse bağımsız, küçük ve zayıf Hanlıklar tarafından yönetildi. Safevi Hanedanı’na kadar 16. yüzyılın ilk yıllarında bu bölgeden doğmuştur. Safevi hanedanının ilk kralı ve kurucusu Şah İsmail I, birkaç yıl içinde İran’ın her yerinde gücünü pekiştirdi ve güçlü bir merkezi hükümete sahip birleşik bir ülke kurdu.

Erdebil’in ünlü doğal bölgesi Sabalan dağlarıdır. Erdebil vilayetinin nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycanlılar oluşturmaktadır. Erdebil vilayetinde hava durumu büyük ölçüde değişiklik gösteriyor. Erdebil şehrinde kışlar çok soğuk (-23C derece) ve yazlar çok keyifli geçiyor. Bilasuar ve Parsabad’da yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Ancak eyaletin büyük bir kısmı yeşil ve ormanlık olmasına rağmen genel olarak bu eyalet İran’ın en soğuk eyaleti olarak kabul ediliyor. Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 400 mm’dir.

3/ Doğu Azerbaycan

Doğu Azerbaycan eyaleti, İran’ın kuzeybatısında 45.481 km2 (17.560 mil kare) olup, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Erdebil, Batı Azerbaycan ve Zencan eyaletleriyle komşudur. Başkenti Tebriz’dir.

Tarihi Tebriz şehri bu ilin başkenti ve kültürel, siyasi, ekonomik ve ticari açıdan en önemli şehridir. İnce bir karayolu ve demir yolu ağı, Doğu Azerbaycan’ı İran’ın diğer bölgelerine ve ayrıca komşu ülkelere bağlamaktadır.

Doğu Azerbaycan’ın en yüksek zirvesi Tebriz’in güneyinde yer alan 3.722 m yüksekliğindeki Sahand Dağı’dır, alçak alanlar ise Garmadooz (Ahar) civarındadır. İlin yükseklikleri üç sektöre ayrılabilir: Kara Daq Dağları, Sahand ve Bozqoosh Dağları ve Qaflan Kooh Dağları.

Genel olarak Doğu Azerbaycan serin ve kuru bir iklime sahiptir, ancak Hazar Denizi’nden gelen hafif esintiler alçakta kalan bölgelerin iklimi üzerinde bir miktar etkiye sahiptir. Sıcaklıklar kışın -10°C’ye, yazın ise 30°C’ye kadar çıkar. Bu ili ziyaret etmek için en ideal zaman bahar ve yaz aylarıdır.

Kültürel açıdan en öne çıkan özellikler bu bölgenin Azari dili ve folklorudur. Bunun dışında eyalette Mowlana Baba Mazeed, Khajeh Abdol Raheem Aj Abadi, Şeyh Hassan Bolqari ve Abdolqader Nakhjavani gibi çok sayıda eğitimli bilim insanı ve birkaç ulusal şair ve çağdaş şair Ostad Mohammad Hossein Shahriyar da bulunuyor. İran’ın şu anki lideri Ali Hamaney de aslen bu bölgeden geliyor.

İran Kültürel Miras Örgütü eyalette tarihi öneme sahip 936 alanı tescil etti.

Doğu Azerbaycan eyaleti, İran’ın bir sanayi merkezidir ve 2004 yılında en az 800’ü endüstriyel olmak üzere (ulusal toplamın %6’sı) 5000’den fazla üretim birimine sahiptir.

Çelik, makine, petrol rafinerisi ve gıda gibi önemli endüstrilerden bazıları bu ilde bulunmaktadır. Tebriz, İran’ın el sanatları endüstrisinde mükemmel bir konuma sahiptir ve ilin ihracatında büyük bir paya sahiptir. Tebriz halıları, canlı tasarımları ve renkleriyle uluslararası pazarlarda yaygın olarak tanınmakta ve beğenilmektedir. İran Halıları hiç şüphesiz bu şöhretini, bu bölgedeki tasarımcıların yaratıcı zekalarına ve halı dokumacılarının hünerli ellerine borçludur.

Doğu Azerbaycan eyaleti aynı zamanda İran’ın doğal mineraller açısından en zengin bölgelerinden biridir.

4/ Batı Azerbaycan

Batı Azerbaycan eyaleti, İran’ın kuzeybatısında 37.614 km2’dir (14.523 mil kare). Urumieh eyaletin başkentidir. Piranshahr, Oshnavieh, Bukan, Urmiye, Takab, Chaldran, Khoy, Sardasht, Salmas, Shahindej, Maku, Mahabad, Miandoab ve Naqadeh ilçeleri bu ilde bulunmaktadır.

Bu il, yüksek Zagros Dağları’nın kuzeybatıdan güneydoğuya kadar uzanan bir alana yayıldığı dağlık bir araziye sahiptir. Eriyen karlardan elde edilen su, civardaki çeşitli vadilerden geçerek sonunda Kloy (Zaab) Nehri olan Urumieh Gölü’ne akıyor.

Hoş iklim koşulları Azerbaycan vilayetlerinde uygun yaşam koşulları yaratmıştır. İnsanlığın ilk şarap izlerinin keşfedildiği yer burasıdır.

İklimsel olarak Atlas Okyanusu’nun nemli hava akımlarından etkilenen ilde, kış aylarında Akdeniz hava akımları da etki göstererek sıcaklığı düşürüyor. Genel olarak iklim değişkendir; sıcak yaz aylarında 34°C’ye yükselir ve kış mevsiminde -16°C’ye düşer; öyle ki Urumieh ve Maku şehirlerinde yazlar kurak, kışlar soğuk, Mahabad’da ise uzun, kurak yazlar ve aşırı soğuk kışlar yaşanır. Naqadeh ve Miandoab, ılıman yazlar ve soğuk kışlarla yarı nemli bir iklime sahiptir.

5/ Bushehr

Buşehr, İran’ın güneybatısındaki şehir, Basra Körfezi’nde, kıyı bölgesi boyunca uzanan geniş bir ovada yer alan, Buşehr Eyaleti’nin başkenti. Buşehr büyük bir balıkçılık ve ticaret limanıdır (Bandar-e Buşehr olarak da bilinir). İran’ın başlıca limanlarından biridir ve 1.218 km uzaklıktadır. Tahran’dan geliyor ve sıcak, nemli bir iklime sahip.

Buşehr şehrinin stratejik konumu, Buşehr limanının kurulmasının ana nedeni olmuştur. MÖ 1. ve 2. binyıllarda Buşehr Yarımadası, “Rey Şahr” adı verilen gelişen ve gelişen bir medeniyet merkeziydi. Bu konuda Elam dönemi ve Şuş (Susa) uygarlığına ilişkin pek çok kalıntı bulunmuştur. “Rey Şahr”a ait bu yapıların Sasani Hanedanı Ardeşir’e bağlı olduğu ve “Rey Şehr”in daha önce Ram Ardeşir adıyla bilindiği söylenmektedir. Böylece zaman geçtikçe Rey Shahr ve dolayısıyla Bushehr olarak anılmaya başlandı.

Basra Körfezi’nin ve dolayısıyla Buşehr eyaletinin askeri konulardaki olağanüstü durumunun yanı sıra ticaret konusunda da dikkate değer bir duruma sahip olduğu açıktır. Bu nedenlerden dolayı Avrupalılar bölgenin ve Buşehr şehrinin kontrolünü ele geçirmek istiyorlardı. Portekizliler, MS 1506’da Buşehr kentini işgal ederek, bölgede egemen olan Mısırlı ve Vinecian tüccarlarının yerini almaya çalıştılar.

6/ Chahar Mahaal ve Bakhtiari

Chahar Mahaal ve Bakhtiari eyaleti, İran’ın merkez platosunun güneybatısında 16.201 km2’dir (6.255 mil kare).

7/ Isfahan/Esfahan

İsfahan ili, İran’ın merkezinde 107.027 km2 (41.323 sq mi) yüzölçümüne sahiptir.

Tarihçiler Espahan, Sepahan veya İsfahan’ı başlangıçta savunma ve askeri üs olarak kaydederler. Giderek artan kale ve tahkimatların güvenliği ve korunması, yakın çevrede yaşayanların korunmasını sağlayacak, dolayısıyla yakın çevrede büyük yerleşimlerin büyümesine yol açacaktır. Bu tarihi kaleler Atashgah, Sarooyieh, Tabarok, Kohan Dej ve Gard Dej’di. Bunlardan en eskisi Ghal’eh Sefeed ve tarih öncesi çağlardan kalma Tamijan’daki arazilerdir. Ülke çapında ilgi gören tarihi Abyaneh köyünde, diğer tarihi eserlerin yanı sıra Sasani kalıntıları ve ateş tapınakları da bulunuyor.

17. ve 18. yüzyıllarda İsfahan vilayeti, Safevi İran’ının başkenti olması nedeniyle yüksek refah standartlarına sahipti. Sepahan şehri (İsfahan) onların monarşik merkeziydi.

İsfahan vilayeti bugün çeşitli mezhepleri bünyesinde barındırmaktadır. Eyalette halkın çoğunluğu Farsça konuşuyor ancak eyalette Bahtiyari Lurları, Gürcüler, Ermeniler, Kaşkaylar ve Fars Yahudileri de yaşıyor. İlin resmi dili Farsçadır, ancak Yahudi-Farsça, Ermenice, Gürcüce, Kaşkay Türkçesi ve Bakhtiari Lurish dahil olmak üzere farklı etnik gruplar ve kabileler kendi dillerini konuşmaktadır. İsfahan vilayeti, şairler, akademisyenler, filozoflar, ilahiyatçılar ve ulusal üne sahip bilim adamları da dahil olmak üzere yetiştirdiği çok sayıda kültürel aydınla ünlüdür.

8/ Fars

Fars eyaleti, İran’ın merkez platosunun güneyinde 121.825 km2’dir (47.037 sq mi). Fars bölgesi veya Eski Pers, Eski Farsça: İran’ın güney kesiminde, tarihi, kıtasal, kültürel ve özellikle diyalektik benzerliklere sahip olan ve Khuzestan, Fars, İsfahan, Bushehr, Kohgiluyeh ve Boyer eyaletlerini içeren Basra Körfezi’ne kadar uzanır. Ahmad, Hormozgan ve Chaharmahal ve Bakhtiari ile Fars dilinin kökeni olarak bilinen ve Orta Farsça’dan miras kalan Kerman Eyaletinin batı kısmı. Bugün hala kültürel ve dilsel olarak farklı. MÖ 558’de Büyük Kiros (II. Kiros), Khuzestan’ın kuzeydoğusundaki İzeh şehirleri ile Çaharmahal ve Bakhtiari’nin güneybatısındaki Anşan’da (Pers) doğdu. Büyük Cyrus, Pers Satrapını kurdu (bugünkü Fars eyaletinin kuzeyindeki Marvdasht’ın yerine), ardından Ahameniş İmparatorluğu’nun başkentini Susa’ya taşıdı.

9/ Gilan

Gilan eyaleti İran’ın kuzeyinde 13.952 km2’dir (5.387 sq mi). Mazandaran ilinin hemen batısında, Hazar Denizi kıyısında yer alır. İlin merkezi Reşt şehridir. Eyaletteki diğer kasabalar arasında Astara, Astaneh-e Ashrafiyyeh, Rudsar, LangRud, Souma’eh Sara, Talesh, Fuman, Masouleh ve Lahijan bulunmaktadır. İlin ana liman limanı Bandar-e Anzali’dir (önceden Bandar-e Pehlevi).

Arkeolojik kazılar, ilin son buzul çağı öncesine kadar uzanan antik çağını ortaya koymaktadır. MÖ 6. yüzyılda Gilan sakinleri Büyük Kiros’la ittifak kurarak Medleri devirdiler. Eyalet daha sonra bir hanedanın kontrolünden diğerine geçti.

10/ Golestan

Gülistan eyaleti İran’ın kuzeydoğusunda 20.893 km2 (8.067 sq mi) yüzölçümüne sahiptir. Başkenti, 1937 yılına kadar Esterabad veya Astarabad olarak anılan, 2004 yılında nüfusu 1,7 milyon olan Gorgan’dır. Golestan vilayeti, 1997 yılında Mazandaran vilayetinden ayrılmıştır.

Golestan ili, Hazar Denizi’nin güney doğu kıyısında yer almaktadır. Genel olarak Golestan, “ılımlı Hazar iklimi” olarak bilinen ılıman ve nemli bir iklime sahiptir. Böyle bir iklimin ardındaki etkili faktörler şunlardır: Alborz sıradağları, dağların yönü, alanın yüksekliği, denize yakınlığı, bitki örtüsü yüzeyi, yerel rüzgarlar, rakım ve hava cepheleri. Yukarıdaki faktörlerin bir sonucu olarak bölgede ova, ılıman, dağlık ve yarı kurak olmak üzere üç farklı iklim görülmektedir. Gorgan vadisi yarı kurak bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 18,2 santigrat, yıllık yağış ise 556 mm’dir.
Başkenti Gorgan, Tahran’a yaklaşık 400 km uzaklıkta olup, bir havaalanı ve birçok üniversiteye sahiptir. Golestan Milli Parkı bu şehrin yaklaşık 150 km doğusundadır.
Gorgan, Abdolqaher Gorgani, Sayed Esmail Gorgani, Mirdamad, Mirfenderski, Asad Gorgani ve Esmail Hosseini Gorgani gibi ünlülerin İran’ın ve hatta dünyanın zengin edebiyatına, şiirine ve bilimine katkıda bulunmuştur.

Gorgan ve genel olarak Gülistan ili dünyaca ünlü bir halı ve kilim endüstrisine sahiptir. Türkmenler tarafından yapılan, antik Pers şehri Buhara’dan miras kalmıştır. Jajim halıları bu ilin ayrıcalıklı ürünleridir.

11/ Hamadan

Hamadan (Hamedan), Tahran’ın 336 km güney batısında, Alvand Dağı’nın eteklerinde, Kermanşah’ın 190 km doğusunda ve İsfahan’ın 530 km kuzeybatısında, 1800 metre yükseklikte yer almaktadır. Şehir, İmam (Ayetullah) Humeyni’nin adını taşıyan yıldız şeklindeki bir meydanın etrafında uzanıyor. Güzel mimari tarzını koruyan bu meydanın dışında, yıldızın açılarından ayrılan altı cadde bulunmaktadır. Hamadan son yıllarda büyük ölçüde geliştirilip yenilendi ve bu durum yavaş yavaş şehrin eski dokusunu değiştirdi. Hemedan’da geniş modern caddeler ve güzel parkların yanı sıra nostaljik isimler taşıyan eski mahalleler de hala mevcut.

Hemedan sadece İran’ın değil dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Tarihsel kökenleri milattan birkaç yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır. Hamadan, Perslerle birleşmeden önce Medyan İmparatorluğu’nun başkentiydi ve aynı zamanda Ecbatana veya Hâgmatâna olarak adlandırılan Ahameniş İmparatorluğu’nun yaz başkenti olarak da hizmet ediyordu; toplanma yeri anlamına gelir. Şair Firdevsi, Ecbatana’nın Kral Cemşid tarafından yaptırıldığını söylüyor.
Hamadan, efsanevi geçmişi olan Doğu uygarlığının beşiklerinden biridir. Tarihi kayıtlara göre bu kentte bir zamanlar Haft Hessar (Yedi Duvar) adında bin odalı ve Babil Kulesi kadar ihtişamlı bir kale varmış.

İran çevresinde yaşayan tüm uluslar, çok eski zamanlardan son yüzyıllara kadar Hemedan’ın olağanüstü doğal konumuna imrendiler; ve şehri birkaç kez işgal ettik. Önce Asurlular Hemedan’ı yok ettiler. Moğolların ve Timurlenk’in istilası sırasında defalarca harap oldu. Son olarak Osmanlılar son yüzyıllarda şehre birçok kez saldırmış; ancak Hamadan kahramanca düşmanların karşısında durdu ve uğradığı tüm kayıplara cesaretle göğüs gerdi.

Hemedan, Elnaighozat, Khajeh Rashidoddin Fazlollah, Adham Hamadani, Baba Taher Orian ve Mirzadeh Eshghi gibi büyük alimlerin ve edebiyat adamlarının anavatanıdır; İbn Sina ve Baba Taher’in türbeleri de bu şehirde bulunmaktadır. Hemedan İslam sonrası dönemde önemini korumuştur.
Hemedan yazları ılıman iklime sahip bir şehirdir. Alvand Dağı ve güzel zirvesinin yanı sıra Morad Baig ve Abbasabad Vadilerinin manzarası da dahil olmak üzere doğal güzellikleri ziyaretçiler tarafından her zaman hatırlanacak. Bu antik kentte, Hegmataneh ve Mossalla tepelerindeki Medyan ve Ahameniş kaleleri, kaleleri ve şehirlerinin arkeolojik kazılarında kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu alanlarda ortaya çıkarılan tabletler, altın ve gümüş tabaklar ve aletler gibi nesneler artık büyük müzeler haline geldi. Ancak herkesin ziyaret edebileceği daha pek çok tarihi eser ve yer var. Bunlar şunları içerir:

Taş Aslan:
Taşlı Aslan veya taş aslan, aslen aslan gibi yapılmış büyük bir Part anıtıdır. Bu anıtın bir zamanlar bir karşılığı olduğuna inanılıyor.

İbn Sina Anıt Mezarı:
İranlı büyük bilim adamı İbn Sina’nın mezarı, 1954 yılında inşa edilmiş bir bina ve kubbeyle Hemedan’dadır. Kubbenin tasarımında Kabus Voşmgir Kulesi’nin şeklinden esinlenilmiştir. Bu binada çok sayıda el yazmasının bulunduğu bir kütüphane bulunmaktadır. Binanın avlusunda geç Kaçar dönemi şairi ve şarkı yazarı Abolqassem Aref’e ait bir mezar bulunmaktadır.

Baba Taher Anıt Mezarı:
Pek çok romantik beyit yazarı Baba Taher’in mezarı Hemedan’dadır. Büyük mutasavvıfın mezarının binası son yıllarda Hemedan’ın kuzeybatısındaki güzel bir parkta inşa edildi.

Kutsal Tapınaklar:
Hemedan’ın sadık ve sadık halkı kutsal türbelere her zaman saygılı bir ilgi göstermişlerdir. Birkaç cami var; İmamzade Esmaeil, İmamzadeh Abdullah, Cami Camii ve Khaneqah dahil Hemedan’daki türbeler ve türbeler.

Ganjnameh Epigrafları:
Çoğu turist Hemedan’ı ziyaret ederken genellikle Ganjnameh Yazıtlarını görmek istediklerini ifade eder. Bunlar, Ahameniş döneminde Darius’un emriyle Alvand Dağı’ndaki kayalık bir duvara yazılmış iki yazıttır. Abbasabad denilen güzel bir vadide bulunuyorlar.

Alevi Kubbesi:
Bu Hemedan’daki en önemli İslam anıtıdır. Geç Selçuklu dönemine ait kare şeklinde bir yapıdır ve iç kısmı ustaca sıva ile yapılmıştır. Bu binada Alevi ailesinin mezarlarının bulunduğu bir mezar bulunmaktadır.

Kurban Kulesi:
Piramit şeklinde kubbeli, 12 kenarlı düz tuğla bir yapıdır. Kentin doğu kesiminde yer alır; ve mahzeninde bir mezar var.

Ester ve Mordekay’ın Mezarı:
Bunlar, Eski Ahit’te isimleri geçen iki Yahudi’nin mezarlarıdır. Bina, Khashayarshah’ın karısı (Ester) ve amcasının (Mordecai) mezarlığının üzerine tuğla ve taştan yapılmıştır. Binanın içinde antika ahşap kutular ve Eski Ahit’in el yazmaları bulunmaktadır.

Ali Sadr Mağarası:
Hemedan’ın dağlık konumu birçok harika ve güzel mağaranın oluşmasına yol açmıştır; uzmanlara göre bunların en şaşırtıcılarından biri Alisadr’dır. Dünyanın başka herhangi bir yerinde buna benzer çok az mağara vardır. Yerel halk bazen ona Alisadr veya Alisad diyor. Hemedan’ın 60 kilometre kuzeyinde yer alan Alisadr, içinde bir göl ve onlarca kilometre boyunca yelken açılabilen odalardan oluşan bir labirent içeren geniş bir mağaradır. Gölün berrak suyu birkaç metre derinliktedir ve mağaranın duvarları, tabanı ve tavanı muhteşem sarkıt ve dikitler ile çeşitli hayvanların, nesnelerin ve adaların şeklini almış çeşitli doğal taşlarla kaplıdır. Doğal ışık olmadığı için bu mağarada ve suyunda hiçbir canlı yaşamıyor.

Ancak mağarada aydınlatma için güç kaynağı bulunmaktadır. Bazı odalarda mağaranın taban ile tavan arasındaki mesafe 40 metreye ulaşırken, mağaranın ortalama yüksekliği 8 metre civarındadır. Mağarayı ziyaret etmek isteyenler için rehberli tekne hizmetleri ve yiyecek-içecek imkanları mevcuttur.

12/ Hormozgan

İran çevresinde yaşayan tüm uluslar, çok eski zamanlardan son yüzyıllara kadar Hemedan’ın olağanüstü doğal konumuna imrendiler; ve şehri birkaç kez işgal ettik. Önce Asurlular Hemedan’ı yok ettiler. Moğolların ve Timurlenk’in istilası sırasında defalarca harap oldu. Son olarak Osmanlılar son yüzyıllarda şehre birçok kez saldırmış; ancak Hamadan kahramanca düşmanların karşısında durdu ve uğradığı tüm kayıplara cesaretle göğüs gerdi.

Hemedan, Elnaighozat, Khajeh Rashidoddin Fazlollah, Adham Hamadani, Baba Taher Orian ve Mirzadeh Eshghi gibi büyük alimlerin ve edebiyat adamlarının anavatanıdır; İbn Sina ve Baba Taher’in türbeleri de bu şehirde bulunmaktadır. Hemedan İslam sonrası dönemde önemini korumuştur.
Hemedan yazları ılıman iklime sahip bir şehirdir. Alvand Dağı ve güzel zirvesinin yanı sıra Morad Baig ve Abbasabad Vadilerinin manzarası da dahil olmak üzere doğal güzellikleri ziyaretçiler tarafından her zaman hatırlanacak. Bu antik kentte, Hegmataneh ve Mossalla tepelerindeki Medyan ve Ahameniş kaleleri, kaleleri ve şehirlerinin arkeolojik kazılarında kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu alanlarda ortaya çıkarılan tabletler, altın ve gümüş tabaklar ve aletler gibi nesneler artık büyük müzeler haline geldi. Ancak herkesin ziyaret edebileceği daha pek çok tarihi eser ve yer var. Bunlar şunları içerir:

Taş Aslan:
Taşlı Aslan veya taş aslan, aslen aslan gibi yapılmış büyük bir Part anıtıdır. Bu anıtın bir zamanlar bir karşılığı olduğuna inanılıyor.

İbn Sina Anıt Mezarı:
İranlı büyük bilim adamı İbn Sina’nın mezarı, 1954 yılında inşa edilmiş bir bina ve kubbeyle Hemedan’dadır. Kubbenin tasarımında Kabus Voşmgir Kulesi’nin şeklinden esinlenilmiştir. Bu binada çok sayıda el yazmasının bulunduğu bir kütüphane bulunmaktadır. Binanın avlusunda geç Kaçar dönemi şairi ve şarkı yazarı Abolqassem Aref’e ait bir mezar bulunmaktadır.

Baba Taher Anıt Mezarı:
Pek çok romantik beyit yazarı Baba Taher’in mezarı Hemedan’dadır. Büyük mutasavvıfın mezarının binası son yıllarda Hemedan’ın kuzeybatısındaki güzel bir parkta inşa edildi.

Kutsal Tapınaklar:
Hemedan’ın sadık ve sadık halkı kutsal türbelere her zaman saygılı bir ilgi göstermişlerdir. Birkaç cami var; İmamzade Esmaeil, İmamzadeh Abdullah, Cami Camii ve Khaneqah dahil Hemedan’daki türbeler ve türbeler.

Ganjnameh Epigrafları:
Çoğu turist Hemedan’ı ziyaret ederken genellikle Ganjnameh Yazıtlarını görmek istediklerini ifade eder. Bunlar, Ahameniş döneminde Darius’un emriyle Alvand Dağı’ndaki kayalık bir duvara yazılmış iki yazıttır. Abbasabad denilen güzel bir vadide bulunuyorlar.

Alevi Kubbesi:
Bu Hemedan’daki en önemli İslam anıtıdır. Geç Selçuklu dönemine ait kare şeklinde bir yapıdır ve iç kısmı ustaca sıva ile yapılmıştır. Bu binada Alevi ailesinin mezarlarının bulunduğu bir mezar bulunmaktadır.

Kurban Kulesi:
Piramit şeklinde kubbeli, 12 kenarlı düz tuğla bir yapıdır. Kentin doğu kesiminde yer alır; ve mahzeninde bir mezar var.

Ester ve Mordekay’ın Mezarı:
Bunlar, Eski Ahit’te isimleri geçen iki Yahudi’nin mezarlarıdır. Bina, Khashayarshah’ın karısı (Ester) ve amcasının (Mordecai) mezarlığının üzerine tuğla ve taştan yapılmıştır. Binanın içinde antika ahşap kutular ve Eski Ahit’in el yazmaları bulunmaktadır.

Ali Sadr Mağarası:
Hemedan’ın dağlık konumu birçok harika ve güzel mağaranın oluşmasına yol açmıştır; uzmanlara göre bunların en şaşırtıcılarından biri Alisadr’dır. Dünyanın başka herhangi bir yerinde buna benzer çok az mağara vardır. Yerel halk bazen ona Alisadr veya Alisad diyor. Hemedan’ın 60 kilometre kuzeyinde yer alan Alisadr, içinde bir göl ve onlarca kilometre boyunca yelken açılabilen odalardan oluşan bir labirent içeren geniş bir mağaradır. Gölün berrak suyu birkaç metre derinliktedir ve mağaranın duvarları, tabanı ve tavanı muhteşem sarkıt ve dikitler ile çeşitli hayvanların, nesnelerin ve adaların şeklini almış çeşitli doğal taşlarla kaplıdır. Doğal ışık olmadığı için bu mağarada ve suyunda hiçbir canlı yaşamıyor.

Ancak mağarada aydınlatma için güç kaynağı bulunmaktadır. Bazı odalarda mağaranın taban ile tavan arasındaki mesafe 40 metreye ulaşırken, mağaranın ortalama yüksekliği 8 metre civarındadır. Mağarayı ziyaret etmek isteyenler için rehberli tekne hizmetleri ve yiyecek-içecek imkanları mevcuttur.

 

13/ Ilam

İlam eyaleti İran’ın batısında 20.150 km2’dir (7.780 mil kare). İlam Eyaleti, İran’ın 31 eyaletinden biridir. Kirmanşah, Lorestan ve Huzistan eyaletleriyle sınır komşusudur. En büyük şehri ve aynı zamanda eyalet başkenti 194.030 nüfusuyla İlam şehridir.

14/ Kerman

1755 m yüksekliğindeki Kerman şehri. İran’ın orta güneyindeki Kavir-e lut’un (Lut Çölü) yüksek kenarında yer alan Kerman Providence’ın başkentidir. En eski şehirlerden biri olarak kabul edilen Kerman, adını Herodot’un listelediği Germaniol ırkından almakta olup, inşası MS 3. yüzyılda Sasani Hanedanı I. Ardaşir’e (Ardashir-e Babakan) atfedilmektedir.

Kerman, MS 7. yüzyıldan sonra Türkmenler, Araplar ve Moğollar tarafından yönetilmiş ve Safevi Hanedanlığı döneminde hızla genişlemiştir. Bu dönemde İngiltere ve Almanya’ya halı ve kilim ihraç edildi. Aynı zamanda ülkenin büyük bir el dokuma halısı üretim merkezi olması ve şehrin her tarafına dağılmış yüzlerce küçük atölyenin olması nedeniyle.
Kerman’ın çalkantılı uzun bir geçmişi var. Bu şehirde güvenlik ancak Kaçar Hanedanlığı döneminde Merkezi Hükümet’in yönetimi altında yeniden sağlandı. Kerman’da küçük bir Zerdüşt azınlığı var. Antik Kerman’ın çoğu 1794 depreminde yıkıldı.

Bu şehir ile Tahran arasındaki mesafe 1064 km’dir. Tahran, Bandar Abbas ve Zahedan güzergahı üzerindedir. Kerman havalimanı Tahran, Ahvaz, Yezd, İsfahan, Bandar Abbas, Meşhed ve Şiraz’a günlük ve haftalık uçuşların yapıldığı ana havalimanlarından biri olarak sayılıyor. Ayrıca Trans İran Demiryolu da bu şehrin içinden geçmektedir.
Kerman şehri ılımlı bir yağışa sahiptir ve yıllık ortalama yağış miktarı 135 mm’dir. Kavir-e lut’a yakın konumu nedeniyle Kerman’da yazlar sıcak geçer ve ilkbaharda sıklıkla şiddetli kum fırtınaları görülür. Aksi takdirde iklimi nispeten serindir.

Mescid-i Jame (Jame Camii)
Masjed-e Jame veya Muzaffari, muhteşem portalı, mihrabı ve mozaik çini süslemeleri ve MS 1349 tarihini taşıyan tarihi kitabesiyle ünlü, MS 14. yüzyılın tarihi eserlerinden biridir.

Genceli Han
Genceli Han, Safevi Şahı Abbas’ın hükümdarlığı dönemindeki ünlü hükümdarlardan biriydi. Kerman eyaletinin hükümdarı olarak birçok anıt ve bina inşa etti. Genceli Han kompleksi; okul, meydan, kervansaray, hamam, su deposu, darphane, cami ve çarşıdan oluşmaktadır. Külliyenin içine yerleştirilmiş çok sayıda yazıt, bu yerlerin kesin inşa tarihini göstermektedir.
Genceli Han kompleksinin dışında, Kerman Kapalıçarşı’sında bulunan Han hamamı, günümüzde antropoloji müzesi olarak hizmet vermekte ve giderek artan sayıda İranlı ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Bu, güzel çini işleri, tablolar, sıvalar ve kemerlerle eşsiz bir mimari eserdir.
Hamam en geç 60 yıl önce hizmete girmiştir. Hamamın dolap bölümünde ve ana avlusunda pek çok gerçeğe benzeyen heykeller bulunmaktadır. Bu heykeller 1973 yılında Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tasarlandı ve daha sonra bu müzeye nakledildi.

Bu kompleks, Safevi döneminde (MS 1501 – 1722) inşa edilmiş olup, zamanın modern mimari tarzına sahiptir. Bu hamam, bir dizi yapı malzemesinin uygun bir mekanda tamamen popüler yaklaşımlarla mimari ve uygulanmasının birleşimidir. Hamamın ve külliyenin mimarı Yezd şehrinden Muhammed Sultani adında bir ustadır.

15/ Kermanshah

İran’ın kadim şehirlerinden biri olan Kermanşah’ı, Pişdadlıların efsanevi hükümdarı “Tahmores Divband”ın yaptırdığı söylenmektedir. Bazıları yapılarını MS 4. yüzyıldaki Sasani hanedanının Bahram’ına atfediyor. I. Qobad ve Anoushirvan Sasani’nin hükümdarlığı sırasında Kermanşah görkeminin zirvesindeydi. Daha sonra ikincil kraliyet ikametgahı oldu.
Kanıtlar, bu bölgenin Paleolitik ve Neolitik çağlardan beri insanın evi olduğunu gösteriyor. Kermanşah’ta bulunan tarihi eserler göz önüne alındığında, Ahameniş ve Sasani dönemlerinde oldukça görkemliydi ve o zamanların kralları tarafından büyük saygı görüyordu. Fakat Arap istilasında büyük zarar gördü. Safevi döneminde büyük ilerleme kaydetti. Afgan saldırısı ve İsfahan’ın düşmesiyle eşzamanlı olarak Kermanşah, Osmanlı işgali nedeniyle yıkıldı. Kürtler, Lorlar, Araplar ve Türkler bu ilde yaşayan halklardır. İlçe ve köylerde yaşayanların yanı sıra il genelinde göçebe topluluklar da bulunmaktadır. Ana dil Farsçadır ancak Kürtçe ve diğer diller de konuşulmaktadır. Paleolitik dönemden günümüze kadar bu bölge birçok halkın evi olmuştur.
Sasani dönemine ait anıtların yanı sıra Safevi dönemine ait kervansaray ve köprü, bu ilçenin farklı çağlarda ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Büyük Darius’un Bisotoun’daki yazıtı (MÖ 6. yüzyıl): Dağlarda yaklaşık 1300 metre yükseklikteki bir alanda, Yakın Doğu arkeolojisinin en ünlü yerlerinden biri, çok eski zamanlardan beri yoldan geçenlerin ilgisini çekmektedir. Sir Henry Rawlison, Ahamenişli I. Darius’un MÖ 522’de mağaraya gömülen üç dilli yazıtını burada kopyaladı. Eski Farsça, Elam ve Akad dillerinde, 19. yüzyılın ortalarında çivi yazısının nihai olarak çözülmesinde önemli bir adım. Yazıtın üzerindeki Bisotoun kabartması, Darius’u, Ahameniş hükümdarlarının iktidara geldiğinde büyük harflerle yazdığı dokuz asi kralla karşı karşıyayken tasvir ediyor.
Tagh-e Bostan, Sasani Kabartmaları (MÖ 224-651): Sasani kralları, Kermanşah’ın dört mil kuzeydoğusundaki Taghe-e-Bostan kaya kabartmaları için sansasyonel bir ortam seçtiler. Kutsal bir kaynak bir dağ yamacından fışkırıyor ve büyük bir yansıma havuzuna boşalıyor. Yazarda tüm sahne sis ve bulutlarla örtülmüştür.

En büyük mağara veya “ivan”ın içindeki en etkileyici kabartmalardan biri, Sasani kralı II. Hüsrev’in (MS 591-628) en sevdiği atlı Şabdiz’e binmiş devasa atlısıdır. Hem at hem de binici tam savaş zırhına bürünmüştür. İvanın karşı tarafında iki av sahnesi vardır; biri imparatorluk domuzu avını, diğeri ise benzer bir ruhla kralın geyiği takip etmesini tasvir eder. Filler, elinde yay ve okla ayakta duran ve diğer teknelerdeki kadın müzisyenlerin serenat yaptığı kral için duygu dolu domuzu bataklık bir gölden dışarı atıyor. Bu kraliyet av sahneleri, tüm kaya kabartmaları arasında en canlı olanlardır, taştan yapılmış gerçek anlatımlı duvar resimleridir. Zamanda 1300 yıl atlayan üst rölyef, 19. yüzyıl Kaçar kralı Fath-Ali Şah’ın sarayını elinde tuttuğunu gösterir.

Kangavar’daki Anahita tapınağı (M.Ö. 200): Kangavar, Hemedan ile Kermanşah’ın (Kermanşah’ın 90 km doğusunda) ortasında yer alan çok eski çağlardan kalma küçük bir kasabadır. MÖ 200 civarında Kangavar’ın Seleukos Yunan işgali sırasında, antik Pers’te Ahura-Mazda ve Mithras ile birlikte tapınılan ana Tanrıça Anahita için büyük bir kutsal alan inşa edildi.

Bu geniş tapınak, Persepolis’teki Apadana’dan ilham almış olabilecek, karşıt merdivenlerden oluşan heybetli bir girişe sahip devasa kesme taş bloklardan inşa edilmişti.

16/ Horasan e Jonobi / Güney Horasan

Güney Horasan Eyaleti, İran’ın doğusunda yer alan bir eyalettir. Birjand ilin merkezidir. Diğer büyük şehirler Firdevs, Tabas ve Qaen’dir.

Bu yeni eyalet, İran idari planlamasında Büyük Horasan’a dahil edilen eski Kuhistan’dan başka bir şey değildir. Ancak tarihsel olarak Qohistan farklı bir kültüre, tarihe, çevreye ve ekolojiye sahip ayrı bir varlık oluşturur.

Güney Horasan, Horasan’ın 2004 yılında bölünmesinden sonra oluşturulan üç eyaletten biridir. Başlangıçta yeni oluşturulan “Güney Horasan” yalnızca Birjand İlçesini ve bu ilçeden ayrılan bazı yeni ilçeleri (örn. Nehbandan, Darmian ve Sarbisheh) içeriyordu. ), sonraki yıllarda eski Kuhistan’ın tüm kuzey ve batı şehirleri ve bölgeleri (Qaen, Firdevs ve Tabas gibi) Güney Horasan’a ilhak edildi.

Güney Horasan Eyaleti 11 ilçeden oluşur: Birjand İlçesi, Ferdows İlçesi, Tabas İlçesi, Qaen İlçesi, Nehbandan İlçesi, Darmian İlçesi, Sarbisheh İlçesi, Boshruyeh İlçesi, Sarayan İlçesi, Zirkuh İlçesi ve Khusf İlçesi.

17/ Khorasan e Razavi/Razavi Khorasan

Razavi Horasan eyaleti İran’ın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Doğusunda Afganistan, kuzeyinde ise Türkmenistan ile komşudur. 2004 yılında “Kuzey Korasan”, “Razavi Horasan” ve “Güney Horasan” olmak üzere üç vilayete bölünmüş olan eski Horasan eyaletinin bir parçasıydı.

Meşhed eyaletin başkentidir; Ghouchan, Dargaz, Chenaran, Sarakhs, Fariman, Torbat-e Jam, Taybad, Ferdows, Ghayen, Khaf, Rashtkhar, Kashmar, Bardaskan, Neyshabour, Sabzevar, Gonabad, Kalat ve Khalil Abad, Güney Horasan’ın diğer şehirleridir.

18/ Horasan ve Shomali / Kuzey Horasan

Kuzey Horasan eyaleti İran’ın kuzeyinde yer almaktadır. 2004 yılında “Kuzey Horasan”, “Razavi Horasan” ve “Güney Horasan” olmak üzere üç vilayete bölünmüş olan eski Horasan eyaletinin bir parçasıydı.

Bojnord eyaletin başkentidir; Şirvan, Jajam, Maneh ve Samlaghan ve Esfarayen ilin diğer şehirleridir.

19/ Khuzestan

Khuzestan eyaleti, İran’ın güneybatısında, Irak ve Basra Körfezi sınırında, 63.213 km2’dir (24.407 mil kare). Ahvaz bu ilin başkentidir ve şehirleri Abadan, Behbahan, Dezful, Khorramshahr, Bander Imam, Shoush (Susa), Masjed Soleiman, Andimeshk, Mah Shahr, Ramhormoz, Omidiyeh, Shushtar, Izeh, Hoveizeh, Aqa Djari, Shadegan ve Soosangerd.

Temel olarak Huzistan vilayeti ovalar ve dağlık bölgeler olmak üzere iki bölgeye ayrılabilir. Tarım arazileri verimli olup, çoğunlukla Karun, Karkheh ve Jarahi nehirlerinin suladığı ilin batısında yer almaktadır. Bu üç büyük ve kalıcı nehir, tüm bölge boyunca akarak toprağın verimliliğine katkıda bulunur. İran’ın en büyük nehri olan 850 kilometre uzunluğundaki Karun, bu eyalet üzerinden Basra Körfezi’ne dökülüyor.

“Khuzi Ülkesi” anlamına gelen Khuzestan adı, bu ilin asıl sakinleri olan Khuzi halkını ifade eder. Huzistan, ilin kuzeyini ve doğusunu kapsayan Zagros sıradağlarının güney kesiminde yer almaktadır. Khuzestan’ın iklimi, özellikle güneyde genellikle sıcak ve nemliyken, kışlar çok daha keyifli ve kurak geçer.

Khuzestan eyaleti, İran’ın güneybatısında, Irak ve Basra Körfezi sınırında, 63.213 km2’dir (24.407 mil kare). Ahvaz bu ilin başkentidir ve şehirleri Abadan, Behbahan, Dezful, Khorramshahr, Bander Imam, Shoush (Susa), Masjed Soleiman, Andimeshk, Mah Shahr, Ramhormoz, Omidiyeh, Shushtar, Izeh, Hoveizeh, Aqa Djari, Shadegan ve Soosangerd.

Temel olarak Huzistan vilayeti ovalar ve dağlık bölgeler olmak üzere iki bölgeye ayrılabilir. Tarım arazileri verimli olup, çoğunlukla Karun, Karkheh ve Jarahi nehirlerinin suladığı ilin batısında yer almaktadır. Bu üç büyük ve kalıcı nehir, tüm bölge boyunca akarak toprağın verimliliğine katkıda bulunur. İran’ın en büyük nehri olan 850 kilometre uzunluğundaki Karun, bu eyalet üzerinden Basra Körfezi’ne dökülüyor.

“Khuzi Ülkesi” anlamına gelen Khuzestan adı, bu ilin asıl sakinleri olan Khuzi halkını ifade eder. Huzistan, ilin kuzeyini ve doğusunu kapsayan Zagros sıradağlarının güney kesiminde yer almaktadır. Khuzestan’ın iklimi, özellikle güneyde genellikle sıcak ve nemliyken, kışlar çok daha keyifli ve kurak geçer.

Khuzestan’daki Choqa Zanbil’in ziguratı, İran Elam İmparatorluğu’nun muhteşem bir yapısıydı.

Khuzestan’da çok sayıda etnik grup ve halk yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki yerli Persler, İran Arap kabileleri, kuzeydeki Bahtiyari, Behbahani ve Luri, Kaşkay ve Afşari kabileleri, Ermeniler, Dezful, Şuştar halkları ve Basra Körfezi’nin kıyı bölgelerinin sakinleri nüfusu oluşturuyor. Huzistan eyaletinin.

Batı Huzistan’daki Fars gruplarının tümü, kendi bölgelerine özgü farklı lehçeler konuşur. Birçok Huzistanlı iki dillidir ve hem Farsça hem de Arapça konuşur. Kendi lehçelerinin yanı sıra çeşitli yerli lehçeleri de konuşabilen insanların bulunması da alışılmadık bir durum değildir.

Khuzestani halk müziği renkli ve şenliklidir ve her yerli grubun bu alanda kendi zengin gelenekleri ve mirası vardır.

Huzistan halkının çoğunluğu Şii olup, küçük Sünni, Yahudi ve Hıristiyan azınlıklar da bulunmaktadır. Khuzestaniler aynı zamanda misafirperverlikleri ve cömertlikleri nedeniyle de çok saygı görüyorlar.

Deniz ürünleri Khuzestani mutfağının en önemli parçasıdır; bunlardan birkaçı “qaliye-mahi” (balık yahnisi), “qaliye-meygu” (karides yahnisi), “ashe-mohshala” (Khorramshahri kahvaltı çorbası) ve “soboor”dur. ağır baharatlar, soğan ve kişniş ile hazırlanan bir yemektir.

Huzistan eyaleti, Susa civarındaki eski uygarlık merkezlerinden biridir. Jaques De Morgan gibi Fransız arkeologlar, Tal-e Ali Kosh gibi alanlarda kazı yaparken buradaki medeniyetin tarihini M.Ö. 8000 yılına kadar tarihlendiriyorlar. Buradaki ilk büyük ölçekli imparatorluk, Mezopotamya’dan bağımsız, Semitik olmayan bir krallık olan MÖ 4. binyıldaki güçlü Elamitler’in imparatorluğuydu. Arkeolojik kalıntılar, Huzistan eyaletinin tamamının Elam uygarlığına ev sahipliği yaptığını doğruluyor.

Önceki çağlarda İranlılar Khuzestan’a Elam diyorlardı; Tarihsel olarak tarihçiler, başkenti Susa olan bu vilayete antik Elam adını verirler. Khuzestan, İran’ın en eski eyaletidir ve İran’da genellikle “ulusun doğum yeri” olarak anılır, çünkü burası Aryan kabilelerinin ilk yerleştiği, yerli Elam nüfusunu asimile ettiği ve böylece gelecekteki Pers İmparatorluklarının temelini attığı bölgedir. Medyan, Ahameniş, Part ve Sasani.

Huzistan eyaleti, Susa civarındaki eski uygarlık merkezlerinden biridir. Jaques De Morgan gibi Fransız arkeologlar, Tal-e Ali Kosh gibi alanlarda kazı yaparken buradaki medeniyetin tarihini M.Ö. 8000 yılına kadar tarihlendiriyorlar. Buradaki ilk büyük ölçekli imparatorluk, Mezopotamya’dan bağımsız, Semitik olmayan bir krallık olan MÖ 4. binyıldaki güçlü Elamitler’in imparatorluğuydu. Arkeolojik kalıntılar, Huzistan eyaletinin tamamının Elam uygarlığına ev sahipliği yaptığını doğruluyor.

Önceki çağlarda İranlılar Khuzestan’a Elam diyorlardı; Tarihsel olarak tarihçiler, başkenti Susa olan bu vilayete antik Elam adını verirler. Khuzestan, İran’ın en eski eyaletidir ve İran’da genellikle “ulusun doğum yeri” olarak anılır, çünkü burası Aryan kabilelerinin ilk yerleştiği, yerli Elam nüfusunu asimile ettiği ve böylece gelecekteki Pers İmparatorluklarının temelini attığı bölgedir. Medyan, Ahameniş, Part ve Sasani.

MÖ 640’ta Elamlılar, Susa ve Chogha Zanbil’e yıkım getiren Asurluların yönetimi altına giren Asurbanipal tarafından mağlup edildi. Ancak MÖ 538’de Büyük Kiros, Elam topraklarını yeniden fethetmeyi başardı. Susa şehri daha sonra Ahameniş başkentlerinden biri olarak ilan edildi. Büyük Darius daha sonra MÖ 521’de Hadiş olarak bilinen büyük bir saray inşa etti. Ancak Ahameniş hanedanının bu şaşırtıcı ihtişam ve ihtişam dönemi, Makedonyalı İskender’in istilasıyla sona erdi. İskender’den sonra bölgeye Selevkos hanedanı hakim olmuştur.

“Khuzi Ülkesi” anlamına gelen Khuzestan adı, bu ilin asıl sakinleri olan Khuzi halkını ifade eder. Huzistan, ilin kuzeyini ve doğusunu kapsayan Zagros sıradağlarının güney kesiminde yer almaktadır. Khuzestan’ın iklimi, özellikle güneyde genellikle sıcak ve nemliyken, kışlar çok daha keyifli ve kurak geçer.

Khuzestan’daki Choqa Zanbil’in ziguratı, İran Elam İmparatorluğu’nun muhteşem bir yapısıydı.

Khuzestan’da çok sayıda etnik grup ve halk yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki yerli Persler, İran Arap kabileleri, kuzeydeki Bahtiyari, Behbahani ve Luri, Kaşkay ve Afşari kabileleri, Ermeniler, Dezful, Şuştar halkları ve Basra Körfezi’nin kıyı bölgelerinin sakinleri nüfusu oluşturuyor. Huzistan eyaletinin.

Batı Huzistan’daki Fars gruplarının tümü, kendi bölgelerine özgü farklı lehçeler konuşur. Birçok Huzistanlı iki dillidir ve hem Farsça hem de Arapça konuşur. Kendi lehçelerinin yanı sıra çeşitli yerli lehçeleri de konuşabilen insanların bulunması da alışılmadık bir durum değildir.

Khuzestani halk müziği renkli ve şenliklidir ve her yerli grubun bu alanda kendi zengin gelenekleri ve mirası vardır.

Huzistan halkının çoğunluğu Şii olup, küçük Sünni, Yahudi ve Hıristiyan azınlıklar da bulunmaktadır. Khuzestaniler aynı zamanda misafirperverlikleri ve cömertlikleri nedeniyle de çok saygı görüyorlar.

Deniz ürünleri Khuzestani mutfağının en önemli parçasıdır; bunlardan birkaçı “qaliye-mahi” (balık yahnisi), “qaliye-meygu” (karides yahnisi), “ashe-mohshala” (Khorramshahri kahvaltı çorbası) ve “soboor”dur. ağır baharatlar, soğan ve kişniş ile hazırlanan bir yemektir.

Huzistan eyaleti, Susa civarındaki eski uygarlık merkezlerinden biridir. Jaques De Morgan gibi Fransız arkeologlar, Tal-e Ali Kosh gibi alanlarda kazı yaparken buradaki medeniyetin tarihini M.Ö. 8000 yılına kadar tarihlendiriyorlar. Buradaki ilk büyük ölçekli imparatorluk, Mezopotamya’dan bağımsız, Semitik olmayan bir krallık olan MÖ 4. binyıldaki güçlü Elamitler’in imparatorluğuydu. Arkeolojik kalıntılar, Huzistan eyaletinin tamamının Elam uygarlığına ev sahipliği yaptığını doğruluyor.

Önceki çağlarda İranlılar Khuzestan’a Elam diyorlardı; Tarihsel olarak tarihçiler, başkenti Susa olan bu vilayete antik Elam adını verirler. Khuzestan, İran’ın en eski eyaletidir ve İran’da genellikle “ulusun doğum yeri” olarak anılır, çünkü burası Aryan kabilelerinin ilk yerleştiği, yerli Elam nüfusunu asimile ettiği ve böylece gelecekteki Pers İmparatorluklarının temelini attığı bölgedir. Medyan, Ahameniş, Part ve Sasani.

Huzistan eyaleti, Susa civarındaki eski uygarlık merkezlerinden biridir. Jaques De Morgan gibi Fransız arkeologlar, Tal-e Ali Kosh gibi alanlarda kazı yaparken buradaki medeniyetin tarihini M.Ö. 8000 yılına kadar tarihlendiriyorlar. Buradaki ilk büyük ölçekli imparatorluk, Mezopotamya’dan bağımsız, Semitik olmayan bir krallık olan MÖ 4. binyıldaki güçlü Elamitler’in imparatorluğuydu. Arkeolojik kalıntılar, Huzistan eyaletinin tamamının Elam uygarlığına ev sahipliği yaptığını doğruluyor.

Önceki çağlarda İranlılar Khuzestan’a Elam diyorlardı; Tarihsel olarak tarihçiler, başkenti Susa olan bu vilayete antik Elam adını verirler. Khuzestan, İran’ın en eski eyaletidir ve İran’da genellikle “ulusun doğum yeri” olarak anılır, çünkü burası Aryan kabilelerinin ilk yerleştiği, yerli Elam nüfusunu asimile ettiği ve böylece gelecekteki Pers İmparatorluklarının temelini attığı bölgedir. Medyan, Ahameniş, Part ve Sasani.

MÖ 640’ta Elamlılar, Susa ve Chogha Zanbil’e yıkım getiren Asurluların yönetimi altına giren Asurbanipal tarafından mağlup edildi. Ancak MÖ 538’de Büyük Kiros, Elam topraklarını yeniden fethetmeyi başardı. Susa şehri daha sonra Ahameniş başkentlerinden biri olarak ilan edildi. Büyük Darius daha sonra MÖ 521’de Hadiş olarak bilinen büyük bir saray inşa etti. Ancak Ahameniş hanedanının bu şaşırtıcı ihtişam ve ihtişam dönemi, Makedonyalı İskender’in istilasıyla sona erdi. İskender’den sonra bölgeye Selevkos hanedanı hakim olmuştur.

20/ Kohkiluyeh and Buyer Ahmad

Kohkiluyeh ve Buyer Ahmad eyaleti İran’ın güneyinde 15.563 km2’dir (6.009 sq mi). Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad Eyaleti, İran’ın otuz bir eyaletinden biridir. Halk çoğunlukla Luri dilini konuşur. Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad Eyaletinin ilçeleri Bahmai İlçesi, Landeh İlçesi, Boyer-Ahmad İlçesi, Charam İlçesi, Dana İlçesi, Basht İlçesi ve Gachsaran İlçesidir.

21/ Kurdistan / Kordestan

Kürdistan eyaleti İran’ın batısında 28.817 km2’dir. Batısında Irak, kuzeyinde batı Azerbaycan’ın Le vilayeti, kuzeybatısında Zencan ve güneyinde Kermanşah ile komşudur. Bu ilin başkenti Sanandaj’dır ve diğer büyük şehirleri şunlardır: Baneh, Bijar, Divandarreh, Ghorveh, Kamyaran, Marivan ve Saqqez.

Bölge sakinlerinin diğer önemli faaliyetleri tarım ve modern hayvancılıktır. Buğday, arpa, tahıllar ve meyveler başlıca tarım ürünleridir. Kimya, metal, tekstil, deri ve gıda endüstrileri bu ildeki başlıca sanayi faaliyetleridir. Kürdistan, ılıman ilkbahar ve yaz aylarıyla, rekreasyon için ideal koşullar sunan, ağırlıklı olarak dağlık bir bölgedir.

Sanandaj Şehri
Sanandaj şehri, Kürdistan’ın başkentidir ve Tahran’a 512 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 1.480 m yükseklikte yer almaktadır.

Kürdistan eyaleti, Aryan Kürtlerinin bu bölgelere ilk yerleştiği M.Ö. binlerce yıl öncesine dayanan arkeolojik izlere sahip olsa da Sanandaj’ın kendisi oldukça yeni bir şehir ve 200 yıldan daha kısa bir süre önce inşa edilmiş.

Kürdistan vilayeti MS 642 dolaylarında Müslüman Ordusuna yenik düştü ve sakinlerinin çoğu bugün bölgenin hakim dini olan İslam’ı kabul etti.

Sanandaj, Safevi döneminde çok müreffehti ancak Zend hanedanından Kerim Han zamanında tamamen yıkıldı. Daha sonra bu ilin başkenti olarak seçilmiştir ve şu anda Batı İran’ın en önemli şehirlerinden biridir.

22/ Lorestan

Lorestan eyaleti İran’ın batısında 28.392 km2’dir (10.962 mil kare). Lorestan Eyaleti, Zagros Dağları’nda İran’ın batısındaki bir eyalettir.
Lorestan 28.392 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Bu eyaletteki büyük şehirler Khorramabad, Borujerd, Dorud, Aligudarz, Kuhdasht, Azna, Aleshtar, Nurabad ve Pol-e Dokhtar’dır.

23/ Markazi

Markazi Eyaleti, İran’ın 31 eyaletinden biridir. Markazi kelimesi Farsçada merkez anlamına gelmektedir.

Markazi İran’ın merkezinde yer almaktadır. Başkenti Arak’tır.

Eyaletin büyük şehirleri şunlardır: Saveh, Arak, Mahallat, Zarandiyeh, Humeyn, Delijan, Tafresh, Aştiyan, Şazand (daha önce Sarband olarak biliniyordu) ve Farahan.

24/ Mazandaran

Mazandaran eyaleti İran’ın kuzeyinde 23.833 km2 (9.202 mil kare), kuzeyde Hazar Denizi sınırında, güneyde Tahran ve Semnan eyaletleri bulunmaktadır. Batısında Gilan vilayeti ile ortak sınırları vardır, doğusunda ise Golestan vilayeti bulunmaktadır. Mazandaran, antik Pers eyaleti Hyrcania’nın bir parçasıydı.

Sari eyaletin başkentidir. İl 23.833 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. İlin ilçeleri şunlardır: Amol, Babol, Babolsar, Behshahr, Tonekabon, Chaloos, Ramsar, Savad Kooh, Qaem Shahr, Mahmood Abad, Neka, Noor ve Noshahr.

Mazanderani veya Tabari, İran dillerinin eski bir kuzeybatı koludur. Dilin Moğolca, Arapça veya Tatarca gibi diğer gelen dillerin etkisi altına girmemesi ve bölgede halen çeşitli lehçelerde konuşulması dikkat çekicidir.

25/ Qazvin

Kazvin eyaleti, İran’ın merkez platosunun kuzeybatısında 15.491 km2’dir (5.981 mil kare); Kuzeyde Mazandaran ve Gilan, batıda Hamedan ve Zencan, güneyde Markazi ve doğuda Tahran Eyaletleri ile sınırlanmıştır. Bugünkü eyalet başkenti, tarih boyunca kültür kitlesinin merkezi olan Kazvin’dir.

İlin kuzey kesimlerinde iklim kışları soğuk ve karlı, yazları ise ılımandır. Güney kesimlerde iklim nispeten soğuk kışlar ve ılık yazlarla ılımandır.
İlin ünlü dağları, Alborz’un merkez zincirinin bir parçası olan Siälän 4175m ve Shäh Alborz 4056m’dir.

Kazvin Ovası’ndaki arkeolojik bulgular, M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzanan kentsel tarım yerleşimlerinin varlığını ortaya koyuyor. “Kazvin” veya “Kasbin” ismi, binlerce yıl önce Hazar Denizi’nin güneyinde yaşamış eski bir kabile olan Cas’dan gelmektedir. Kazvin, tarihsel olarak batı metinlerinde “Kazvin”, “Kasvin” ve “Casbin” olarak da geçmektedir. Hazar Denizi’nin kendisi de aslında adını aynı kökenden almaktadır. Kazvin coğrafi olarak Tahran, İsfahan ve Basra Körfezi’ni Hazar kıyılarına ve Küçük Asya’ya bağlar, dolayısıyla çağlar boyunca stratejik konumu vardır.

Kazvin, İran tarihindeki tarihi gelişmelerin odağı olmuştur. İslam döneminin ilk yıllarında Kazvin, Arap işgalciler için bir üs görevi gördü. Cengiz Han tarafından yok edilen (13. yüzyıl) Safevi hükümdarları, Kazvin’i 1548’de Safevi İmparatorluğu’nun başkenti yaptılar, ancak 1598’de burayı İsfahan’a taşıdılar. Kaçar Hanedanlığı döneminde ve çağdaş dönemde Kazvin her zaman en önemli devlet kurumlarından biri olmuştur. Tahran’a yakınlığı nedeniyle merkezler.

Jame Atigh Camii, MS 807’de Harun al-Rashid’in emriyle inşa edilen İran’ın en eski camilerinden biridir. Yıkıcı Moğol istilasına rağmen bu cami bugün hala tüm görkemiyle ayaktadır.

Kazvin vilayetindeki bir diğer büyük cazibe ise, Kharaghan ikiz kuleleri olarak bilinen iki ayrı kulede bulunan iki Selçuklu dönemi prensi Sad’ın oğlu Aboo Saeed Bijar ve Takin’in oğlu Aboo Mansur İltai’nin mezarlarıdır. 1067 yılında inşa edilen bu yapılar, İslam Mimarisinde konik olmayan iki katmanlı kubbe içeren ilk anıtlardır. Ne yazık ki, her iki kule de Mart 2003’teki yıkıcı deprem nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü.

26/ Qom

Kum eyaleti, İran’ın merkez platosunun kuzeyinde 11.237 km2’dir (4.339 mil kare). Bu eyalet 1995 yılında Tahran eyaletinin bir kısmından oluşturulmuştur ve eyalet başkenti Kum şehridir.

Kum ilinin iklimi çöl ve yarı çöl iklimi arasında değişmekte olup dağlık alanlar, etekler ve ovalardan oluşmaktadır. Kurak bir bölgeye yakın olması ve denize uzak olması nedeniyle kuru, nem oranı düşük ve yağış miktarı az olan bir iklime sahiptir. Bu ilin büyük bir bölümünde, özellikle de tuz gölü bölgelerine yakın bölgelerde tarımsal faaliyetler mümkün değildir.
Kum ilinde iki büyük tuz gölü vardır: Kum-Tahran otoyolundan görülebilen “Howz-e Soltan Gölü” ve daha doğudaki daha büyük “Namak Gölü”.

Kum’un İslam öncesi çağlarda var olduğu söyleniyor. Mimari keşifler Kum’un MÖ 5. binyıldan kalma bir yerleşim alanı olduğunu gösteriyor. İslam öncesi kalıntılara ve tarihi metinlere göre Kum büyük bir şehirdi. ‘Kom’, Kum şehrinin eski surlarının adıydı, dolayısıyla Araplar, İran’ın Arap fetihleri ​​sırasında ona Kum adını verdiler.

İkinci Halife Ömer döneminde Kum’un merkezi Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Emeviler ve Abbasilerin Alevilere yönelik zulmü sırasında birçok Alevi Kum’a kaçtı ve orayı kalıcı evleri haline getirdi. 10. yüzyılda Buyid Hanedanı (Farsça’da “Al-e Booyeh”) iktidara geldiğinde Alevi toplumundandı. Bu hükümdarlık döneminde Kum şehri genişledi ve gelişti. Selçuklular döneminde, yani 11. yüzyılda da şehir hızla gelişti. Moğol istilası sırasında şehir yıkıma uğramış, ancak Moğol hükümdarlarının, özellikle de İlhanlı Hanedanı’nın “Sultan Öljeitü Khoda Bandeh”inin İslam’ı kabul etmesinden sonra şehir özel bir ilgi görmüş ve şehir bir kez daha canlanmaya sahne olmuştur.
14. yüzyılın sonlarında, şehir sakinleri yeniden katledildiğinde şehir Timurlenk’in yağmalaması altına girdi. “Qarah Qoyoonlou”, “Aq Qoyoonlou” ve özellikle Safevilerin hükümdarlığı dönemlerinde Kum, özel ilgi görmüş ve giderek gelişmiştir. Safevi döneminde Kum, Şii İslam açısından önemli teoloji merkezlerinden biri haline geldi ve hayati bir hac yeri ve dini merkez haline geldi.

Afgan işgali sırasında Kum şehri ağır hasara uğradı ve kent sakinleri ciddi ekonomik sıkıntılara maruz kaldı. Kum, Nadir Şah döneminde daha da zarar gördü ve Zendieh ve Kaçar haneleri arasında İran’da güç kazanmak için çıkan çatışmalar yaşandı. 18. yüzyılın sonlarında Kum, Ağa Muhammed Han Kaçar’ın kontrolü altına girdi. Kum şehri, Kaçar döneminde gelişti ve Kaçar hükümdarları ve aileleri tarafından her zaman özel dini ilgi gördü.

Bugün Kum şehri, hem İran’da hem de dünyada Şiiliğin odak merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ruhban okulu (teoloji okulu) ve “Hazreti Ma’sume”nin kutsal türbesi Kum’un öne çıkan özellikleridir ve Tahran’a yakınlığı da ona avantaj sağlamıştır.

27/ Semnan

Semnan eyaleti, İran’ın merkezi platosunun kuzeydoğusunda 96.816 km2 (37.381 mil kare) olup başkenti Semnan’dır. İlin ilçeleri arasında Semnan, Damqan, Shahrood ve Garmsar bulunmaktadır.

Alborz sıradağları boyunca uzanır ve güney kesimlerinde Dasht-e Kavir çölüne kadar uzanır. İl, dağlık bölge ve dağların eteklerindeki ovalar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Birincisi, mineral kaynağı olmasının yanı sıra rekreasyonel faaliyetler için de bir alan sunarken, ikincisi, Part İmparatorluğu’nun başkentlerinden biri olan İran’ın bazı antik kentlerini kapsamaktadır.

Semnan, Avesta’nın eski günlerinden itibaren on altı sektöre ayrılabilir. Medyan (Medler) ve Ahameniş dönemlerinde imparatorluğun en büyük satraplıklarından (eyaletlerinden) biri olarak kabul ediliyordu.

28/ Sistan and Baluchistan

Sistan ve Belucistan eyaleti, İran’ın güney doğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırındadır ve başkenti Zahedan’dır. Başlıca şehirleri Khash, Iranshahr, Saravan ve Umman Körfezi kıyısındaki Chabahar ticari limanıdır.

İl, kuzeyde Sistan ve güneyde Belucistan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sistan ve Belucistan’ın güneyinde halkın çoğunluğu Belucice’dir ve Belucice dilini konuşur. Belucistan ismi Farsça’da “Belucistan Ülkesi” anlamına geliyor. Benzer şekilde Farsça Sistan adı da “Saka Ülkesi” anlamına gelen Eski Farsça Sakastana kelimesinden gelmektedir.

İran’ın bu bölgesinden pek çok akademisyen, hatip ve edebi şahsiyet yetişmiştir; bunların arasında tanınmış Farrokhi Sistani, Yaqoub ibn Layth Saffar ve Rostam (Şahnameh veya “Krallar Destanı” kitabından büyük efsanevi kahraman ve şampiyon) bulunmaktadır. .

Bistoon ve Persepolis yazıtlarında Sistan’dan Büyük Darius’un (Ahamenişli I. Darius) doğu bölgelerinden biri olarak bahsedilir. Sistan ismi, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, M.Ö. 128 yılında bu bölgeyi kontrol altına alan Aryan kabilelerinden Saka’dan gelmektedir. Sasani döneminden erken İslam dönemine kadar Sistan önemli ölçüde gelişti.

Sasaniler’in I. Ardeşir’in hükümdarlığı sırasında Sistan, Sasaniler’in yetki alanına girdi ve MS 644’te, Pers İmparatorluğu çöküşün son anlarındayken Arap işgalciler kontrolü ele geçirdi.

29/ Tehran

Tahran eyaleti, İran’ın merkez platosunun kuzeyinde 18.909 km2’dir (7.301 mil kare). Bu ilin kuzeyde Mazenderan eyaleti, güneyde Kum eyaleti, doğuda Semnan eyaleti ve batıda Kazvin eyaletiyle ortak sınırları bulunmaktadır. Tahran metropolü sadece eyaletin başkenti değil, aynı zamanda İran’ın da başkentidir. 2005 yılı itibarıyla bu ilde 13 ilçe, 43 belediye ve 1358 köy bulunmaktadır.

İl, 1778 yılında Kaçar Hanedanı Ağa Muhammed Han’ın Tahran’ı başkent olarak ilan etmesiyle önem kazanmıştır. Bugün Tahran, büyüklük açısından dünyanın en büyük 20 metropol şehri arasında yer almaktadır.

Tahran eyaletinin nüfusu 12.147.543 olup İran’ın en yoğun nüfuslu bölgesidir. İlin yaklaşık %86,5’i kentsel alanlarda, %13,5’i ise kırsal alanlarda ikamet etmektedir.

Tahran, İran’ın ticari kalbidir ve 17.000’den fazla sanayi birimine sahiptir; bu da İran’daki tüm birimlerin yaklaşık %26’sını oluşturur. Eyalet, İran ekonomisinin neredeyse %30’unu barındırıyor ve İran’ın tüketici pazarının %40’ını oluşturuyor. İlde Tahran ve ilin su ihtiyacını sağlayan Latiyan, Lar ve Amir Kabir adında üç hidro barajın yanı sıra iki doğal göl bulunmaktadır.
İlde 170 maden, 330 kilometrekareden fazla orman ve 12.800 kilometrekareden fazla mera bulunmaktadır. Bu ilin en büyük nehirleri Karaj Nehri ve Jajrud Nehri’dir.

İlin en yüksek noktası 5.678 m yükseklikteki Demavent Dağı, en alçak noktası ise deniz seviyesinden 790 m yükseklikteki Varamin ovalarıdır.

Alborz gibi dağ sıraları kuzeye yayılıyor; Savad Kooh ve Firooz Kooh kuzeydoğuda yer almaktadır; Lavasanat, Qarah Daq, Shemiranat, Hassan Abad ve Namak Dağları güney bölgelerde; Bibi Shahr Banoo ve Alqadr güneydoğuda yer alır ve Qasr-e-Firoozeh’in yükseklikleri ilin doğusunda yer alır.

Tahran ilinin iklimi güney kesimlerde sıcak ve kurak, dağlık bölgelerde soğuk ve yarı nemli, yüksek bölgelerde ise uzun kışlarla birlikte soğuktur. Yılın en sıcak ayları, sıcaklığın 28°-35° C arasında değiştiği Temmuz ortasından Eylül ortasına kadardır ve en soğuk aylar ise Aralık-Ocak civarında 7° ila -5 C arasındadır. Tahran şehrinde kışlar ılıman, yazlar ise sıcak geçer. Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 400 mm olup, en fazla yağış kış mevsiminde görülür.

30/ Yazd

Yazd şehrinden tarihi kayıtlarda ilk kez bahsedilmesi, şehrin M.Ö. 3000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ysatis adıyla akrabaydı ve o zamanlar İran’ın eski yerleşimcisi Medes’in topraklarının bir parçasıydı.

Tarih boyunca önemli başkentlere uzaklığı ve zorlu doğal çevresi nedeniyle Yezd, büyük birliklerin hareketlerine ve savaşların yol açtığı yıkımlara karşı bağışık kalmış, bu nedenle birçok geleneğini, şehir formunu ve mimarisini yakın zamanlara kadar korumuştur.

MS 1200’lü yılların başlarında Cengiz Han’ın işgali sırasında Yezd, İran çevresindeki savaşlardan kaçan birçok sanatçı, entelektüel ve bilim adamı için güvenli bir sığınak ve yuva haline geldi.
Yezd, kısa bir süre için Atabakan ve Muzafferiler hanedanlarına (MS 14. yüzyıl) başkentlik yapmıştır. Kaçar Hanedanlığı döneminde (MS 18. Yüzyıl) Bahtiyari Hanları tarafından yönetiliyordu.

Yezd şehri, orta İran’ın doğu kesiminde, ülkenin büyük bir kısmını oluşturan yüksek çöl platosunda yer almaktadır. Uçsuz bucaksız çölün ortasında Yezd, din, gelenek ve mimari açısından eski değerini koruyor. UNESCO tarafından dünyanın en eski mimarilerinden birine sahip olduğu kabul edilmektedir.
Yezd kelimesi bayram ve ibadet anlamına gelmektedir. Yezd şehri modern şehirleşme değişikliklerine direnmiş ve geleneksel yapısını korumuştur. Bu bölgenin coğrafi özellikleri insanların özel mimari tarzlar geliştirmesine neden olmuştur. Bu nedenle şehrin eski kesimindeki evlerin çoğu kerpiçten yapılmış ve kubbe çatılıdır. Bu malzemeler ısının geçmesini engelleyen yalıtım görevi görüyordu.

Çatılarda Badgirs adı verilen özel havalandırma yapılarının varlığı bu şehrin mimarisinin ayırt edici bir özelliğidir (Badgir, çatıda bulunan ve altında binanın iç kısmında küçük bir havuzun bulunduğu yüksek bir yapıdır). Bu nedenle Yezd, 4000 metrelik Shir Kooh’un eteklerinde istikrarlı kimliğini ortaya koymuştur.

İran’ın en yüksek minaresiyle taçlandırılan Jame Camii (Cuma Camii), portalın cephesi yukarıdan aşağıya, ağırlıklı olarak mavi renkli göz kamaştırıcı çini işçiliğiyle dekore edilmiştir. İçeride, derin güneydoğu Ivan’ın arkasında bir sığınak odasının bulunduğu uzun kemerli bir avlu var. Bodur kiremitli bir kubbenin altındaki bu oda, çini mozaikle zarif bir şekilde dekore edilmiştir: 1365 tarihli yüksek çini Mihrap, türünün var olan en güzel örneklerinden biridir.

Cami, 1324 ile 1365 yılları arasında büyük ölçüde yeniden inşa edilmiştir ve İran’daki 14. yüzyılın olağanüstü yapılarından biridir. Çini işçiliği yakın zamanda ustaca restore edilmiş ve caminin değerli kitap ve el yazmaları koleksiyonunu barındıracak modern bir kütüphane inşa edilmiştir.

31/ Zanjan

Zencan eyaleti, İran’ın kuzeybatısında 21.841 km2 (8.433 mil kare) büyüklüğündedir ve başkenti Zencan şehridir. Kuzeydoğuda Gilan eyaleti, kuzeyde Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletleri, kuzeybatıda Batı Azerbaycan ve batıda Kürdistan eyaletleri, güneyde Hamedan eyaleti ve doğuda Kazvin eyaleti ile sınırlanmıştır.

Bu eyalet coğrafi stratejik konumu nedeniyle İran’ın sanayi merkezlerinden biridir. Tahran’ın 330 km kuzeybatısında yer alır ve ona otoyolla bağlanır; Zencan şehri ise İran’ın en sanayileşmiş şehirlerinden biri olan Tebriz’den sonraki en önemli şehirdir.
Zanjan çekirdeksiz üzümleriyle ünlüdür. Zanjan, bıçaklar, “Charoogh” adı verilen geleneksel sandaletler ve “Malileh” gibi güzel el sanatlarıyla tanınır. Malileh gümüş tellerden yapılmış bir el sanatıdır. Dekoratif tabaklar ve gümüş takılar gibi el sanatları Zanjan’ın karakteristik özellikleridir.
Eski zamanlarda Zanjan paslanmaz ve keskin Bıçaklarıyla tanınırdı. Bugün birçok köylü geleneksel halı dokumacılığı yapıyor. Bu belki de Zanjan’ın en popüler el sanatıdır. Zanjan’ın ayrıca Sultanieh’in yakınında “Katala Khor” adında inanılmaz bir mağarası var.

Ptolemaios Coğrafyasında şehir Aganzana olarak geçmektedir. İlk Sasani kralı I. Ardaşir’in şehri yeniden inşa ettirip Şahin adını verdiği ancak daha sonra isminin Arapçalaştırılmış hali olan Zangan olarak değiştirildiği söylenmektedir.

Sultanieh, Oljeitu Khudabandeh’in türbesi olan ve MS 1304-13’te Sultanieh’de inşa edilen Zanjan eyaletinde çok önemli bir tarihi mekandır.

error: Content is protected !!
× Size nasıl yardım edebilirim?